جوش شیرین مالان پارس

جوش شیرین یا سدیم بیکربنات با فرمول شیمیایی NAHCO۳ این محصول بی بو و بدون طعم است. دارای خاصیت بازی است. بصورت پودری سفید، بلورین و جاذب رطوبت است. جوش شیرین برای متخلخل کردن خمیر نانوایی استفاده میشود. همچنین برای کم کردن اسید معده و درمان سوزش معده پر کاربرد است جوش شیرین مالان پارس […]