اسید فسفریک: نحوه ی نگهداری و انبارش (بایدها و نبایدها)

اسید فسفریک مخزن

اسید فسفریک (H3PO4) یک ماده شیمیایی پر مصرف است. دارای طعمی تند و بی رنگ می باشد و به دو صورت صنعتی و خوراکی وجود دارد. در این مقاله می خواهیم به معرفی اسید فسفریک و سپس به باید و نباید های نگهداری از آن بپردازیم. کاربردهای اسید فسفریک فسفر یک ماده مغذی ضروری برای […]

آمونیاک خشک: بررسی آنالیز (چه آمونیاکی بهتر است و چرا؟)

آمونیاک یک ماده شیمیایی است که از یک اتم نیتروژن و سه اتم هیدروژن تشکیل شده است. نشانه شیمیایی آمونیاک به عنوان NH3 تعیین شده است. آمونیاک در آب بسیار محلول است و اغلب به عنوان آمونیاک آبی استفاده می شود. آمونیاک شیمیایی با آب ترکیب می شود تا هیدروکسید آمونیوم را تشکیل دهد. آمونیاک […]

آمونیاک خشک: نحوه­ ی نگهداری و انبارش (بایدها و نبایدها)

آمونیاک خشک: نحوه­ ی نگهداری و انبارش (بایدها و نبایدها) در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه نگهداری و انبارش آمونیاک خشک (بی کربنات آمونیوم) بپردازیم. آلودگی و مسمویت با آمونیاک خشک و مواد شیمیایی از این قبیل، می تواند خطرات جدی برای سلامتی و زندگی انسان ها به دنبال داشته باشد. آمونیاک خشک […]